Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 21. 1. do 28. 1. 2024

neděle 21. 1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 pro rodiny za nemocnou sestřenici Katku
Chotěborky 08:00    
Žireč 10:30    
pondělí 22. 1. sv. Vincence, jáhna a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 23. 1. úterý 3. týdne v mezidobí
fara 18:00 ( volná intence )
středa 24. 1. památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
fara 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 25. 1. svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
fara 08:00 pro seniory ( volná intence )
pátek 26. 1. památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
Dvůr Králové 17:00 Adorace
18:00 ( volná intence )
sobota 27. 1. sv. Anděly Mericiové, panny, nebo sobotní památka Panny Marie
U Studánky 16:00 (s nedělní platností)    
neděle 28. 1. 4. neděle v mezidobí
Dvůr Králové 08:00 za uzdravení Jany Lindovské
09:30 pro rodiny za Veroniku, (3. výročí úmrtí)
Chotěborky 08:00    
Žireč 10:30    

  • Podle ustanovení papeže Františka se 3. neděle v liturgickém mezidobí slaví jako neděle Božího slova. Na stránkách www.biblickedilo.cz najdete inspirace, jak slavit neděli Božího slova ve farnostech a v rodinách.

  • Podobně jako v minulých letech Česká biskupská konference a Ekumenická rada církví v ČR vydala překlad textů pro Týden modliteb za jednotu křesťanů, který se bude konat ve dnech 18. – 25. ledna 2024. Letošní texty k Týdnu modliteb připravil ekumenický tým z Burkina Fasa, který sezvala místní Komunita Chemin Neuf  Communauté du Chemin Neuf, CCN) a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe“ (Lk 10,27)

  • V úterý 23.1.2024 se sejde v 18:45 na faře pastorační rada