Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 18. 12. do 25. 12. 2022

neděle 18. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 pro rodiny za Ludmilu Jírovou a rodinu
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )
pondělí 19. 12. 19. prosince
Dnes mše sv. není
úterý 20. 12. 20. prosince
Dvůr Králové 18:00 za + Zdeňka Voňku
středa 21. 12. sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
Dvůr Králové 18:00 za rodinu Jindrovu a Kostelníčkovu
čtvrtek 22. 12. 22. prosince
Dvůr Králové 08:00 pro seniory za rodinu Jindrovu a Kostelníčkovu
pátek 23. 12. připomínka sv. Jana Kentského, kněze
Dvůr Králové 17:00 Adorace
18:00 na dobrý úmysl
sobota 24. 12. SVÁTEK ŠTĚDRÝ DEN
Dvůr Králové 16:00 pro děti za rodiny a mládež
22:00 ( volná intence )
Žireč 16:00 ( volná intence )
neděle 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Dvůr Králové 08:00 za Marii a Zbyňka Klustovy, rodiče a sourozence; za celý rod Štádlerů, Tišlerů a Ilků ze Šumavských Hoštic
09:30 pro rodiny za farnost
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Kocléřov 14:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )

  • Zapisujte se prosím na službu v kostele během svátečních dnů. Můžeme tak náš kostel plně zpřístupnit návštěvníkům.

  • Dnes jsme zváni na závěrečný aventní koncert - v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. S programem se můžete seznámit na plakátku ve vývěsce

  • Dne 23.12.2022 v pátek bude během adorace příležitost ke svátosti smíření, kdy budou zpovídat dva kněží. Přijede P. Andrzej Deniziak, MSF. Další příležitosti jsou před každou mší svatou 30 minut. 

  • Dne 29.12.2022 se uskuteční na Chotěborkách vánoční setkání farníků od 16:00. Bližší informace na vývěsce a webu farnosti. 

  • Dne 26.12.2022 na svátek sv. Štěpána měla být v našem kostele v 10:30 rocková vánoční mše svatá, ale z důvodů nemoci frontmena kapely se tato mše ruší. Mše bude normálně v 8:00.

  • Dne 27.12.2022 bude mše svatá v 16:00 ve Velkém Vřešťově. Nebude ve Dvoře.

  • Dne 28.12.2022 bude mše svatá v 18:00 v Třebihošti. Mše nebude ve Dvoře Králové.

  • Dne 29.12.2022 se v Domově důchodců v 10:00 uskuteční vánoční ekumenická bohoslužba. Jste srdečně zváni. 

  • Dne 31.12.2022 bude v kostele sv. Jana Křtitele v 16:00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok.

  • V pátek adorace od 17:00 do 17:45. Zároveň v tento čas bude příležitost ke svátosti smíření. Ta je jinak vždy 30 minut před každou mší svatou.