Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 30. 4. do 7. 5. 2023

neděle 30. 4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře)
Dvůr Králové 08:00 za Jaroslava Kortana a snachu Marii
09:30 pro rodiny za rodiče Marii a Otakara Plecháčovy a paní Janu Drahovou
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )
pondělí 1. 5. sv. Josefa dělníka
Dnes mše sv. není
úterý 2. 5. památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
filiální kostel Povýšení svatého Kříže 17:45 Májová
18:00 ( volná intence )
středa 3. 5. svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Dvůr Králové 18:00 za P. Vladimira Fedoreka
čtvrtek 4. 5. čtvrtek 4. velikonočního týdne
Dvůr Králové 08:00 za P. Vladimira Fedoreka
pátek 5. 5. pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci)
Dvůr Králové 17:00 Adorace
18:00 za uzdravení pro Tomáše a jeho rodiny
sobota 6. 5. sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
U Studánky 16:00 (s nedělní platností) ( volná intence )
neděle 7. 5. 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Dvůr Králové 08:00 za požehnání misie Tomáše
09:30 pro rodiny ( volná intence )
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )

  • Nyní po mši (druhé) jsme zváni na farní kavárnu.

  • Během měsíce května se budou konat májové na různých místech naší farnosti. S programem se můžete seznámit na vývěsce/webu