Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 11. 2. do 18. 2. 2024

neděle 11. 2. 6. neděle v mezidobí
Dvůr Králové 08:00 za Josefa Hamana a Jaroslava Mohra
09:30 pro rodiny Na úmysl dárce
Chotěborky 08:00    
Žireč 10:30    
pondělí 12. 2. pondělí 6. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 13. 2. úterý 6. týdne v mezidobí
fara 18:00 ( volná intence )
středa 14. 2. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu
Dvůr Králové 18:00 za farnost
čtvrtek 15. 2. čtvrtek po Popeleční středě
fara 08:00 pro seniory ( volná intence )
pátek 16. 2. pátek po Popeleční středě
Dvůr Králové 17:15 Křížová cesta Křížová cesta
18:00 ( volná intence )
sobota 17. 2. sobota po Popeleční středě
U Studánky 16:00 (s nedělní platností)    
neděle 18. 2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Dvůr Králové 08:00 za naše kmotřence křestní a biřmovací
09:30 pro rodiny za mír ve světě a v našich srdcích.
Chotěborky 08:00    
Žireč 10:30    

  • Informuji, že v současné době probíhají jednání o úpravách interiéru Schönstattské kaple nad městem. Záměrem je její využití pro širší veřejnost. V kapli by měl být umístěn betlém z dílny Magdaleny Malé, který jsme měli možnost o Vánocích shlédnout před Hankovým domem. Vzniklo by tak místo, kde se mohlu lidé celoročně zamýšlet nad poselstvím Betléma.

  • Již tradičně nabízíme, abyste si vzali domů Postní pokladničky. S duchovní obnovou je spojena i umírněnost v oblasti konzumu. Ušetřené prostředky do ní můžete odkládat a na Neděli milosrdenství přinést do kostela.

  • K společné modlitbě Křížové cesty se budeme scházet v pátky doby postní od 17:15 s vyjímkou 1. března (adorace). Na nejbližší pátek je pro nás připravena Křížová cesta se sv. Faustynou

  • V březnu se uskuteční setkání Ekonomické rady farnosti. Členové dostali email a prosím taktéž o vyplnění jednoduchého formuláře pro nalezení termínu, který bude vyhovovat všem. Děkuji předem za vyplnění. 

  • Dne 8.3.2024 se uskuteční plánované výjezdní setkání Pastorační rady v Krkonoších. Těším se na setkání. Začínáme společně večeří ve 20:30.

Pastýřský list pro neděli před začátkem postní doby 2024

(přečtěte v rámci bohoslužeb 6. neděle v mezidobí, 11. února 2024)

 

Drazí bratři a sestry,

 

dnes slavíme Světový den nemocných a myslíme na ně ve svých modlitbách. Vám, drazí nemocní, vyprošujeme brzké uzdravení, je-li to Boží vůle. Pokud je vaším údělem nést kříž, pak vyprošujeme nejen sílu k jeho nesení, ale i vědomí, že v Božích očích má nesmírnou cenu každý okamžik, který jsme prožili ve spojení s Kristem. Při této příležitosti také děkujeme všem, kteří se o nemocné starají, kteří jim s láskou pomáhají, a připomínáme slova papeže Františka z poselství k dnešnímu dni nemocných: „Nejlepší terapií pro nemocné je nabídnout jim naši lásku a společenství, navzdory tempu našeho vlastního zběsilého života.“

 

Myslíme však i na svět, který je nemocný válkou. Už řadu měsíců se modlíme za mír na Ukrajině a ve Svaté zemi, ale válkou trpí i řada zemí v Africe a stále přibývá zemí, kde jsou křesťané pro svou víru pronásledováni, zabíjeni či vězněni. Jenom proto, že my žijeme v krásné zemi v míru a ve svobodě, si nesmíme myslet, že jsme lepší než ti, kteří trpí, nebo že nás se utrpení netýká. K uzdravování světa může přispět i každý z nás jak modlitbou, tak i proměnou sebe sama. Podle příkladu malomocného z dnešního evangelia můžeme volat k Pánu Ježíši jménem svým i jménem nemocného světa: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“

 

Na Popeleční středu začneme čtyřicetidenní přípravu na Velikonoce, vstoupíme do postní doby. Je to veliká příležitost pro nás i pro celý svět. Bůh nás volá k obrácení, k tomu, abychom začali myslet jinak než dosud. Každého z nás Bůh povolal mezi své přátele a dědice Božího království. Ve křtu nám dal účast na svém životě. Je na nás, abychom už dnes a tady žili životem Božích dětí. Abychom umocnili své modlitby za pokoj ve světě, přijměme postní dobu jako mimořádné pozvání a rozhodněme se žít 40 dní pro Pána. Nejde o žádné smutné trápení, ale o skvělou příležitost k mimořádné zkušenosti s Bohem, který naplňuje radostí a pokojem srdce, která se mu otevřou.

Chceme-li opravdu přispět k míru mezi lidmi, dejme Bohu k dispozici své uši i svůj čas a naslouchejme druhým lidem, zvláště těm nejbližším v rodině či v sousedství, ve škole nebo na pracovišti. Naslouchejme druhým s takovou láskou, aby pocítili blízkost a zájem samotného Boha v nás. Nejsme všemohoucí a nemůžeme plnit všechna jejich přání či vyřešit jejich problémy, ale vždy můžeme nabídnout slovo povzbuzení a potěšit, někdy i konkrétně pomoci. Zapojme svou tvůrčí vynalézavost a hledejme možnosti domluvy a spolupráce.

Některé naše vztahy jsou zatíženy zraněním. Udělejme první krok k jejich uzdravení tím, že odpustíme, aniž bychom čekali, až se druhý omluví. Sami jsme přece zakusili, že nám Bůh odpustil daleko víc, než jsme si zasloužili.

Nehledejme na druhých chyby, ale to krásné, čím je Bůh obdaroval, a to dobré, co oni s jeho pomocí dokázali. Nepodílejme se na všudypřítomné kritice a nespokojeném nadávání. Když to někdy nezvládneme, začněme prostě znovu. Postní doba je dobou tréninku a dobrý trénink nás osvobodí od mnoha pout, které nám dřív kazily život. Někdo podléhal těžkým zlozvykům, nebo byl dokonce závislý na alkoholu či drogách, automatech, počítačových hrách nebo pornografii. Čtyřicet dní prožitých s Ježíšem nabízí radost, a snaha dávat se mu k dispozici, aby skrze nás uzdravoval a budovat krásné vztahy, nás natolik vtáhne a zaujme, že se snadněji zbavíme pout. Zapojme do našeho úsilí i děti.

Kdybychom dovedli v postní době žít úplně bez těchto věcí, a to i v případě, že nás nespoutávají, mohli bychom lidsky i duchovně vyrůst a dobře se připravit na prožití velikonoční radosti z Kristova vítězství. Ta velikonoční radost pak vzroste o radost z řady vítězství a uzdravení, které jsme nechali udělat Boha skrze nás.

Když ke svým modlitbám za konec válek a konec pronásledování křesťanů přidáme své sebeovládání a budeme spolupracovat s Bohem na uzdravení světa kolem nás, ukážeme, že své modlitby myslíme vážně. Prokáže se, že nejde jen o slova, ale že jsme ve svých modlitbách přítomni celí i se svými námahami a nasazením.

Děkujeme všem, kteří přijmou naši výzvu a spolu a s námi se zapojí do společného díla za uzdravení světa a vítězství Boží lásky. Kéž nám Bůh pomůže a dá potřebnou opravdovost a vytrvalost.

 

Všem ze srdce žehnají

Vaši čeští a moravští biskupové