Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 11. 12. do 18. 12. 2022

neděle 11. 12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete)
Dvůr Králové Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců (2/2)
08:00 za Josefa a Marii Horákovou a celý rod
09:30 pro rodiny Boží vůle – aneb jek žiji Boží povolání
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )
pondělí 12. 12. Panny Marie Guadalupské
Dnes mše sv. není
úterý 13. 12. památka sv. Lucie, panny a mučednice
Dvůr Králové 18:00 ( volná intence )
středa 14. 12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Dvůr Králové 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 15. 12. čtvrtek 3. adventního týdne
Dvůr Králové 08:00 pro seniory za zemřelou Kateřinu Hakovou
pátek 16. 12. pátek 3. adventního týdne
Dvůr Králové 17:00 Adorace
18:00 ( volná intence )
sobota 17. 12. 17. prosince
Dvůr Králové 07:00 Roráty 
Kocléřov 16:00 (s nedělní platností) ( volná intence )
neděle 18. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 pro rodiny za Ludmilu Jírovou a rodinu
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )

  • Vzdaní části kostela si můžete prohlédnout novou putovní výstavu „Pomáháme vám srdcem už 30 let“, která vám skrze příběhy klientů a pracovníků přiblíží třiceti působení pomoci charity v Královéhradecké diecézi.

  • Dnes se 18h sejde na faře nad adventním textem Písma skupinka Lectio divina. Na toto setkání jsou zváni i ostatní zájemci o adventní ztišení a rozjímání. 

  • Dnešní koncert ze série Adventních koncertů se bude konat v 16h. v kostele Církve Československé husitské.

  • Nyní po mši jsme v rámci farní kavárny zváni na bramborové hody


  • Dne 15.12. 2022 se od 18:00 koná v kostele sv. Jana Křtitele večer chval

  • Od tohoto pátku do odvolání budou vždy v pátek, každý týden, adorace od 17:00 do 17:45. Zároveň t tento čas bude příležitost ke svátosti smíření. Ta je jinak vždy 30 minut před každou mší svatou. 

  • Teenageři se sejdou na svém spolču v sobotu 17.12.2022 v 13:30 na faře. Na sebe si vezměte teplé oblečení do přírody.

  • Prosíme o pomoc se stavěním vánočního stromu v našem kostele - v sobotu 17.12.2022 od 8:30.