Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 3. 12. do 10. 12. 2023

neděle 3. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 pro rodiny ( volná intence )
Chotěborky 08:00    
Žireč 10:30    
pondělí 4. 12. sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
úterý 5. 12. úterý 1. adventního týdne
Dvůr Králové 06:30 ( volná intence )
středa 6. 12. sv. Mikuláše, biskupa
fara 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 7. 12. památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
fara 08:00 pro seniory za Marii a Josefa Rejlovy a jejich rodiče
pátek 8. 12. SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Dvůr Králové 17:00 Adorace
18:00 za požehnání pro Oblastní charitu, její pracovníky a za její projekty.
sobota 9. 12. sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina
U Studánky 16:00 (s nedělní platností)    
neděle 10. 12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dvůr Králové 08:00 za Marii a Josefa Horákovy a celý rod
09:30 pro rodiny za + pana Hanse
Chotěborky 08:00    
Žireč 10:30    

  • Od 3.12.2023 se budou konat středeční a čtvrteční mše svaté na faře. Ve středu v Nazaretu, ve čtvrtek dole v hudebně. Páteční mše s adorací zůstávají v kostele po celý rok.

  • Nyní po požehnání se budeme moci během krátké prezentace seznámit s aktivitami, které se letos konaly na faře v Chotěborkách. Tímto vám také chceme poděkovat za jakoukoli podporu toho díla. I dnes je možné přispět - zakoupením loupaných ořechů, které pro vás připravili naši senioři.

  • Dnes v 16 hodin se v našem kostele koná první z řady Adventních koncertů

  • V úterý vpodvečer navštíví Mikuláš rodiny, které o to mají zájem. Kontaktujte s. Ludmilu

  • V úterý, tak jako další úterky v adventu, se konají v 6:30 v našem kostele roráty. Po nich jste zváni na faru na snídani

  • Od tohoto týdne budou středeční a čtvrteční bohoslužby v zimním období slouženy na faře.

  • Mikulášské setkání seniorů bude ve čtvrtek po ranní mši.

  • V pátek v 19:00 jsou zvány na faru ženy, aby strávily společně Adventní večer. Bude fajn, když s sebou vezmete i kamarádku. Více info na webu/vývěsce

  • Dne 10.12.2023 se uskuteční sbírka na Kněžský seminář a formace bohoslovců (2/2)

Letos připadá Štědrý den 24. 12. na 4. neděli adventní. V mnoha farnostech to bude znamenat souběh několika dopoledních nedělních bohoslužeb ze 4. neděle adventní a bohoslužeb z vigilie Narození Páně. Jelikož je neděle základním dnem pro křesťanské shromáždění a věřícím má být dána možnost slavení bohoslužby ze 4. neděle adventní, může být v tomto případě řešením konání bohoslužeb v sobotu večer. Pro všechny svěřené farnosti by pak měl kněz sloužit alespoň jednu mši svatou v neděli dopoledne. Tam, kde tomu nebrání kapacitní důvody kostela, je vhodné zvážit snížení počtu obvyklých nedělních bohoslužeb, nebo naopak bohoslužeb štědrovečerních. V případě, že to vyžaduje pastorační situace, může každý kněz tento den výjimečně slavit čtyři mše svaté. Při stanovení vhodného pořadu bohoslužeb 24. prosince je potřeba vzít v úvahu, že: pro odpolední bohoslužby 24. 12. se bere formulář z vigilie Narození Páně, věřící se mají účastnit mše sv. jak o 4. neděli adventní, tak o slavnosti Narození Páně, což je dobré jim vhodným způsobem připomenout.