Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 7. 4. do 14. 4. 2024

neděle 7. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Dvůr Králové 08:00 za Stanislava Hradského
09:30 ( volná intence )
Chotěborky 08:00   
Třebihošť 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30   
pondělí 8. 4. slavnost Zvěstování Páně
Dnes mše sv. není
úterý 9. 4. úterý 2. velikonočního týdne
Dvůr Králové 18:00 ( volná intence )
středa 10. 4. středa 2. velikonočního týdne
Dvůr Králové 18:00 ( volná intence )
čtvrtek 11. 4. památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Dvůr Králové 08:00 pro seniory ( volná intence )
pátek 12. 4. pátek 2. velikonočního týdne
Dvůr Králové 17:00 Adorace
18:00 za Jaroslava Kortana
sobota 13. 4. sv. Martina I., papeže a mučedníka
U Studánky 16:00   
neděle 14. 4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 za + babičku Elfriedu Helmichovou
Chotěborky 08:00   
Žireč 10:30   

  • Dnes slavíme Neděli Božího milosrdenství. U té příležitosti vás sestry zvou na program. Více na webu/vývěsce.

  • Dnes jsme po mši sv. (druhé) zváni do farní kavárny.

  • Ve čtvrtek se po ranní mši sv. uskuteční na faře pravidelné setkání