Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 15. 1. do 22. 1. 2023

neděle 15. 1. 2. neděle v mezidobí
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 pro rodiny ( volná intence )
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )
pondělí 16. 1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 17. 1. památka sv. Antonína, opata
Dnes mše sv. není
středa 18. 1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Dvůr Králové 18:00 Ekumenická bohoslužba v rámci "týdne modliteb za jednotu křesťanů".
čtvrtek 19. 1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Dvůr Králové 08:00 pro seniory na úmysl dárce
pátek 20. 1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Dvůr Králové 08:00 na úmysl dárce
sobota 21. 1. památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
Kocléřov 16:00 (s nedělní platností) ( volná intence )
neděle 22. 1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 pro rodiny ( volná intence )
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )

  • Použité kruhy a vpichy z adventních věnců vracejte prosím do označené krabice vzadu v kostele. Pomůže nám to snížit náklady na výrobu v tomto roce.

  • Dnes po mši sv. (v 9:30) jsme zváni na Farní kavárnu.

  • Dne 18.1.2023 ve středu v 18:00 se uskuteční Ekumenická bohoslužba v rámci "týdne modliteb za jednotu křesťanů" v kostele sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem. Mše svatá nebude!

  • Ve čtvrtek 19.1.2023 se sejdou po ranní mši sv. na faře senioři.

  • Dne 23.1.2023 Vás zveme ke společně strávenému večeru na téma setkání se spiritualitou OCDS Sekulární řád bosých karmelitánů. 23. ledna 2023 od 19:00 ve Dvoře Králové nad Labem v Nazaretu na faře.

  • Dne 28.1.2023 se uskuteční XI. ekumenický ples v Dolní Brusnici od 19:30. Více na plakátu ve vývěsce a farním webu. Jste srdečně zváni!