Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
od 26. 11. do 3. 12. 2023

neděle 26. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Dvůr Králové 08:00 pro seniory za Josefa Trojana
09:30 pro rodiny ( volná intence )
Chotěborky 08:00 ( volná intence )
Žireč 10:30 ( volná intence )
pondělí 27. 11. pondělí 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 28. 11. úterý 34. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 29. 11. středa 34. týdne v mezidobí
Dvůr Králové 18:00 Červená středa - ekumenická bohoslužba
čtvrtek 30. 11. svátek sv. Ondřeje, apoštola
Dnes mše sv. není
pátek 1. 12. sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
Dvůr Králové 17:00 Adorace
18:00 ( volná intence )
fara - Nazaret 18:45 Pastorační rada Pastorační rada
sobota 2. 12. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
U Studánky 16:00 (s nedělní platností)    
neděle 3. 12. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dvůr Králové 08:00 ( volná intence )
09:30 pro rodiny ( volná intence )
Chotěborky 08:00    
Žireč 10:30    

  • Nyní po mši svaté jsme zváni vytvořit hezké společenství u teplého nápoje i k tomu, abychom v rámci svých možností přispěli na vzdělání indického chlapce, kterého naše farnost financuje v rámci projektu Adopce na dálku.

  • Ve středu se bude v rámci celostátní akce Červená středa konat v našem kostele v 18 hodin ekumenická bohoslužba na vyjádření solidarity s pronásledovanými křesťany na celém světě.

  • V pátek se po večerní mši sv. sejde na faře pastorační rada.

  • V sobotu se bude od 9 hodin v našem kostele stavět vánoční strom a betlém. Prosíme o pomoc silné muže i ženy na následný úklid.

  • Příští neděli začíná cyklus Adventních koncertů. První se koná právě v našem kostele. Od 16 hodin se zde rozezní skladby v podání houslového dua.

  • Příští neděli začíná advent. Letos nás bude provázet speciální adventní kalendář sestavený z vašich příspěvků. Každý je zván, aby si vybral jeden den tohoto období, zamyslel se nad jeho poselstvím a přiblížil ho ostatním na list papíru (k dispozici vzadu), který se v dané datum pověsí vzadu na připravenou desku. Inspiraci tak budou moci využít i běžní návštěvníci kostela

Červená středa