V roce 2024 budeme v naší farnosti slavit bohoslužbu s udílením svátosti biřmování všem zájemcům, kteří se přihlásí. Proto chceme všechny vyzvat k přihlášení k biřmování a k účasti na přípravách a to i Vás, dříve narozené, kteří jste ještě biřmováni nebyli. Svátost je možno přijmout i ve starším věku a není to jen výsada mládeže.

Přípravy začnou v 7. dubna 2024. 

Prosíme, abyste se přihlásili zde: PŘIHLÁŠKA KE SVÁTSIT BIŘMOVÁNÍ

Zde je třeba vyplnit jméno a příjmení, datum narození, místo křtu, bydliště, číslo na mobil a email. 

Místo křtu je třeba k tomu, abychom po biřmování mohli informaci o tom, že jste biřmováni zapsat do matrik našich farností a nebo zaslat tuto informaci do farnosti místa křtu, aby ji tam mohli zapsat. 

Číslo na mobil a email pak bude sloužit pro lepší komunikaci s biřmovanci, abychom je mohli informovat o konání nebo nekonání příprav.
 

V současném plánu počítáme, že slavnosti biřmování budeme prožívat v neděli 23. června 2024. 

Před samotnou slavností biřmovanci vyplní tzv. "biřmovací lístek". 

Při biřmování dostává biřmovaný nové jméno, nového patrona pro další etapu svého života. Toto jméno se napíše na biřmovací lístek.

K biřmování přichází biřmovanec s kmotrem nebo kmotrou, který má za úkol dbát, aby se biřmovaný choval jako opravdový svědek Kristův a věrně plnil povinnosti spojené s touto svátostí. Je vhodné, aby kmotrem byl ten, kdo tento úkol zastával při křtu, ale není to podmínkou. Kmotr by měl být starší 16 let, pokřtěný katolík a biřmovaný.