Svátost biřmování 2024

7. dubna 2024 o Velikonocích začne příprava ke svátosti biřmování (termín biřmování: 23. června 2024).

Setkání budou probíhat cca 1x týdně (přesný termín se domluvíme na první schůzce). Přihlásit se může každý pokřtěný, který ještě nebyl biřmován. Věk není daný, ale mělo by to být osobní rozhodnutí žít s Ježíšem. Přihlášku můžete vyplnit na farních stránkách.

Číst dál