Nabídka aktivit 2023/2024

Nabídka aktivit 2023/2024

DATUM A ČAS NÁZEV A POPIS AKCE MÍSTO KDO PLÁNUJE PRO KOHO 
KVĚTEN        
7.5. 2024, 18:00 Májová - křížek u Filířovic Filířovice   Všichni jsou zváni
11.5. 2024, 8:00 - 20:00 Tábor pro rodiče Chotěborky s. Doubravka Všichni jsou zváni
14.5. 2024, 18:00 Májová - Chotěborky Chotěborky   Všichni jsou zváni
12.5. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni
15.5. 2024, 19:00 Biblické rostliny neb Vraťme se v čase Fara, DKnL  Jiří Kučera Všichni jsou zváni
16.5. 2024, 18:00 Májová - u sv. Huberta Hájemství   Všichni jsou zváni
19.5. 2024, 9:30 Mše svatá venku Svatá Kateřina u Chotěvic mladé rodiny Všichni jsou zváni
19.5. 2024, 18.00 Večer smíření Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL P. Petr Všichni jsou zváni
21.5. 2024, 18:00 Májová - křížek za Carlou (pod Schoenstattskou kaplí) DKnL   Všichni jsou zváni
21.5. 2024, 19:00

Divadelní představení 

Bertold Brecht - Křídový kříž

Evangelický kostel DKnL ODKAZ Všichni jsou zváni
26.5. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni
27.5. 2024, 18:00 Májová - klášter sester DKnL, Štefánikova   Všichni jsou zváni
         
ČERVEN        
7.6. 2024 Noc kostelů Všechny kostely ve Dvoře Kr. n. L.    
8.6. 2024, 11:00 Pouť v Litíči (mše sv.) Litíč   Všichni jsou zváni
9.6. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni
20.6. 2024, 18.00 Večer chval Kostelíček - Povýšení sv. Kříže, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
23.6. 2023 Biřmování, Pouť sv. Jana Křtitele, farní den Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL    
         
         
         
         
         
ČERVENEC        
10. - 14. 7. 2024 Katolická charismatická konference Brno, výstaviště    
         
         
         
         
SRPEN        
18. - 24.8. 2024 Farní tábor Fara Chotěborky s. Doubravka děti do 12 let
         
         
         
         
         

 

Již proběhlo:

ZÁŘÍ        
25. - 27. 9. Samosběr jablek - třeba nahlásit dopředu organizátorovi Fara Chotěborky Miroslav Šmíd Všichni jsou zváni
27.9. 2023, 8:00 Mše svatá za Charitu - Den charity  Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
28.9. 2023, 18:00 Večer chval Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
29.9. - 1.10. 2023 Vikariátní setkání mládeže   Úpice Markéta Dušková mládež   ODKAZ
ŘÍJEN        
1.10. 2023, 9:00 Bohoslužba s DÍKŮVZDÁNÍM ZA ÚRODU, při které zároveň poděkujeme Bohu za osm let služby místí duchovní. Po jejím skončení vás sestra farářka zve na buřty na pivu. Husův sbor, DKnL Husité DKNL ODKAZ
3.10. 2023, 19:15 Transitus - na památku smrti sv. Františka Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL Jiří Kučera Všichni jsou zváni
4.10. 2023, 19:00 Přednáška - Františkánské pojetí chudoby, Mgr. Martin Weisbauer OFS Fara, DKnL Jiří Kučera Všichni jsou zváni
7.10. 2023, 10:00 Svatohubertská mše v Kuksu (mše sv. v 18:00, Bp. Jan Vokál) Kuks  

ODKAZ

7.10. 2023, 10:00 Misijní den - setkání dětí z misijních klubek z celé ČR Rtyně v Podkrkonoší s. Ludmila

děti, mládež

ODKAZ

8.10. 2023, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL ODKAZ

Všichni jsou zváni

13.10. 2023, 16:30 Vyrábění misijních výrobků na jarmark Fara, DKnL s. Doubravka děti, mládež, rodiče
14.10. 2023 Brigáda - likvidace trávy a dřeva Fara Chotěborky Miroslav Šmíd Všichni jsou zváni
15.10. 2023 Koncert Pavla Helana Hradec Králové, Kukleny   ODKAZ
17.10. 2023  Zasedání pastorační rady - uzavřené Fara, DKnL P. Petr Stejskal Pastorační rada
19.10. 2023 Večer chval Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
19. - 22. 10. 2023 Duchovní obnova pro manželské páry Horské středisko Eljon, Špindlerův Mlýn ODKAZ manželé
22.10. 2023, 10:30 Farní kavárna - misijní neděle Fara, DKnL ODKAZ Všichni jsou zváni
29.10.2023 Červená středa - Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. všude ODKAZ  
LISTOPAD        
3. - 5. 11. 2023 Společný večer se stolními hrami,
4.11. šachový turnaj od 14 hod
Fara, Chotěborky Miroslav Šmíd Všichni jsou zváni
9. - 12. 11. 2023 Duchovní obnova pro manželské páry Horské středisko Eljon, Špindlerův Mlýn ODKAZ manželé
10.11. 2023, 18:45 Přednáška - Křížovníci Fara, DKnL  Jiří Kučera Všichni jsou zváni
11.11. 2023, 9:00 Brigáda - prořezávání stromů v sadě Fara, Chotěborky Miroslav Šmíd Všichni jsou zváni
12.11. 2023, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL ODKAZ Všichni jsou zváni
16.11. 2023, 18:00 Večer chval Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
18.11. 2023, 10-14h Malé hudební soustředění scholy, nácvik nových písní Fara, DKnL s. Doubravka Pro ty, kdo zpívají :)
25.11. 2023, 9:30 Diecézní setkání mládeže Hradec Králové, Filharmonie ODKAZ mládež 13-26 let
26.11. 2023, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL ODKAZ Všichni jsou zváni
PROSINEC        
1.12. 2023  Zasedání pastorační rady - uzavřené Fara, DKnL P. Petr Stejskal Pastorační rada
2.12. 2023, 17:00 Koncert CANTUS Jaroměř Husův sbor    
3.12. 2023 Adventní koncert Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL   Všichni jsou zváni
8.12.2023, 19:00 Háčkování vánočních ozdob Fara, DKnL s. Ludmila Všichni jsou zváni
10.12. 2023, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL ODKAZ Všichni jsou zváni
10.12. 2023 Adventní koncert Kostel ČCE   Všichni jsou zváni
12.12. 2023, 17:00 Koncert ZUŠ a MŠ Husův sbor    
14.12. 2023, 18:00 Živý Betlém, Cantus a OCHOS Smiřice Husův sbor    
14.12. 2023, 18:00 Večer chval Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
16.12. 2023, 16:00 Koncert Královédvorský chrámový sbor Husův sbor    
17.12. 2023, 17:00 Adventní koncert, Cantus Feminae Nechanice Husův sbor   Všichni jsou zváni
26.12. 2023, 17:00 Koncert - Záboj Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL   Všichni jsou zváni
30.12. 2023 Chotěborské Vánoce, Bohoslužba slova a posezení na faře Chotěborky s. Ludmila Všichni jsou zváni
LEDEN        
14.1. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni
15.1.2024, 17.00

Beseda s Janou Sieberovou a MuDr. Pavlem Sieberem

Hořice, multimediální sál Městského muzea Domácí hospic Duha, o.p.s. ODKAZ

Slavení šabatu a seminář o Boží lásce

Hradec Králové, Nové Adalbertinum, Balbínka, Společenství Echad ODKAZ
25.1. 2024, 19:00 Modlitební setkání Taizé Husův sbor    
27.1. 2024, 19:00 Ekumenický ples Dolní Brusnice   Všichni jsou zváni
28.1. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni
ÚNOR        
1.2. 2024, 18.00 Večer chval Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
4.2. 2024, 10.30 Farní masopustní posezení, oběd zajištěn Fara, DKnL   Všichni jsou zváni
9. - 11.2. 2024 Hudební soustředění Jaroměř-Josefov s. Doubravka Pro ty, kdo hrají a zpívají
17.2. 2024 Diecézní setkání charismatické obnovy Hradec Králové

ODKAZ

Všichni jsou zváni
24.2. 2024, 20.00 Společenský ples Diakonie ČCE Sál SPOŠ, náb. Benešovo 133 Diakonie ČCE vstupné 250 Kč
25.2. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni
25.2. 2024, 16:00 Divadelní představení Rybáři - Jan Horák kostel ČCE s. Doubravka Všichni jsou zváni
         
BŘEZEN        
7.3. 2024, 18.00 Večer chval Kostel sv. Jana Křtitele, DKnL s. Doubravka Všichni jsou zváni
8.-9.3. 2024 Výjezdní zasedání pastorační rady   P. Petr Stejskal uzavřené
10.3. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni

16.3. 2024,
8.30 - 15.30

Seminář o evangelizaci Hradec Králové, Nové Adalbertinum ODKAZ Všichni jsou zváni
23.3. 2024 Diecézní setkání mládeže Hradec Králové, Filharmonie ODKAZ Mládež
DUBEN        
7.4. 2024 Začátek přípravy na biřmování v naší farnosti   P. Petr Stejskal  
7.4. 2024, 10:30 Farní kavárna (svátek Božího Milosrdenství) Fara, DKnL sestry Všichni jsou zváni
7.4. 2024, 17:00 Setkání v klášteře s besedou Štefánikova 952, DKnL sestry Všichni jsou zváni
19. - 21.4. 2024 Taizé víkendové setkání mladých lidí z Česka a Slovenska Praha ODKAZ  
25.4. 2024, 18.00 Večer chval Kostel Povýšení sv. Kříže s. Doubravka Všichni jsou zváni
28.4. 2024, 10:30 Farní kavárna Fara, DKnL   Všichni jsou zváni