kostel sv. Bartoloměje (Lanžov)

Kliknutím mapku aktivujete
Logo kostel sv. Bartoloměje (Lanžov)
O místu:

Historie

Původně románský kostel z první třetiny 13. století je připomínám v roce 1350 jako farní kostel Poličan. V 16. století byl filiálním kostelem farního kostela Zvěstování Panny Marie v Miletíně. Fara byla při kostele zřízena v roce 1720. Původní románský kostelík bez opěráků byl v 16. století přestavěn renesančně. Roku 1684 byl rozšířen o věž a oratoř nad sakristií. V roce 1804 byla přistavěna na jižní straně kněžiště pětistranná kaple sv. Apoleny, kterou dal zřídit František X. rytíř Cecinkar z Birnic jako rodovou hrobku. Rakve z krypty pod oltářem byly v roce 1864 přeneseny do nové rodové hrobky. Další přestavba byla provedena v roce 1804 a úpravy v letech 1910 a 1914.

Architektura

Jednolodní podélná stavba otočená pětibokým presbytářem na východ, sakristie čtvercového tvaru je na severovýchodní straně, na jihovýchodní straně je pětiboká kaple sv. Apoleny a v západním průčelí je hranolová věž. Z původní románské stavby je dochována loď stavěná kvádříkovou technikou a možná i přízemní část věže. Na hlavní lodi je zachována hlavní římsa s obloučkovým vlysem a zubořezem, dále lizény v nárožích a částečně půlkruhový portál s pletencovými sloupky a prutem v nadpraží. Lunetová římsa presbytáře pochází z konce 16. století. Presbytář je zaklenut valenou klenbou s výsečemi, klenba lodi je barokní. Sakristie je sklenuta křížovou klenbou. Kaple sv. Apoleny je plochostropá. V podvěží je klášterní klenba se štukovou výzdobou.

Interiér

Vnitřní vybavení pochází převážně z 18. století. Na hlavním oltáři je obraz sv. Bartoloměje od V. Kroupy z roku 1852. Boční oltáře jsou zasvěceny sv. Janu Nepomuckému a Svaté rodině. Cínová křtitelnice pochází z roku 1555, dřevěná pozdně gotická socha Madony z počátku 16. století. Figurální a znakové náhrobníky v interiéru kostela jsou ze 16. a 17. století.

Místo uskutečnění

N 50°23.21180', E 15°45.65750'

Sdílejte info